INWESTOR

Autorem koncepcji  oraz inwestorem osiedla Willi Miejskich Wawer jest Inter Dos Sp. z o.o., spółka celowa utworzona przez Inter Decor Sp. z o.o. dla realizacji tego zamierzenia budowlanego. Inter Decor jest doświadczonym deweloperem, który wybudował w tym rejonie Wawra popularne osiedla, takie jak Pogodne Osiedla przy ul. Przewodowej i Mrągowskiej. Spółka ta powstała w 1997r,  a działalność deweloperską prowadzi już od 14 lat.

DANE REJESTROWE INWESTORA

Inter Dos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Patriotów 243 | Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000296562 | Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |  NIP: 9522037633  REGON 141241556 |  Kapitał zakładowy w wysokości: 11 230 500,00 PLN, w całości wpłacony.